Häirekeskus hakkab 112 teenusele SMSi teel tagasisidet küsima

Häirekeskus saadab 500 inimesele, kes on viimase kuu jooksul hädaabinumbrile helistanud, sõnumi teel välja tagasisideküsitluse lingi. Rahulolu uurimise eesmärk on saada elanikelt tagasisidet 112 teenuse arendamiseks, et see vastaks parimal moel abivajajate ootustele.

Kui varasemalt on Häirekeskus elanike rahulolu 112 helistamisel uurinud uuringufirma toel telefoni- ja veebiküsitluse kaudu, siis nüüd katsetatakse tagasiside kogumiseks uusi viise. Esimesena piloteeritakse meetodit, kus septembri jooksul hädaabinumbrile helistanud inimestele saadetakse SMSi teel veebilink LimeSurvey keskkonna (www.lsurvey.sisekaitse.ee) küsitlusele.

Hädaabiteate menetlemisel kogutavad andmed ei võimalda võtta inimesega ühendust muul viisil kui telefoninumbriga, mistõttu on telefoninumbri kaudu inimestelt tagasiside küsimine parim võimalus „Rahulolu uurimise uue metoodika piloteerimiseks saadame sõnumi 500 helistajale, kellele politsei, pääste või kiirabi välja saatsime. Tahame teada, kas hädaabinumbrile helistanud inimesed said asjakohast kiiret abi. Selleks küsime tagasisideankeedis neli küsimust, kus vastajad saavad hinnata, kas 112 kõne vastuvõtja küsimused olid selged ja arusaadavad, kas helistaja sai abi või edasisi suuniseid ning kuidas helistaja teenusega üldiselt rahule jäi,“ selgitas Häirekeskuse 112 teenuse juht Karmen Oks.

Juhuvalimisse võetakse helistajad, kelle tehtud 112 kõnele järgnes abi (kiirabi, politsei, pääste) välja saatmine. Valimist on välistatud SIM-kaardita seadmelt tehtud kõned ning võimalike traagiliste tagajärgedega seotud kõned. Valimi koostamisel jälgitakse, et ühelt inimeselt ei küsitaks tagasisidet rohkem kui korra aasta jooksul ning inimesele jääb õigus tagasiside andmisest ka keelduda.

„Kuna elanikkonnas kasvab teadlikkus kõikvõimalikest pahatahtlikest rünnetest, on oht, et inimesed kahtlevad SMSis edastatud veebilingi turvalisuses ning eelistavad sellele mitte vajutada. Pettuste vältimiseks on oluline teada, et kui saate SMSi telefoninumbrilt +372 8272 2090, on tegemist Häirekeskuse saadetud sõnumiga, milles olev veebilink viib tagasisideküsitluseni,“ rääkis Oks.

Oktoobri ja novembri jooksul katsetakse tagasiside kogumist ka SMSi teel saadetava veebilingiga, mis viib Häirekeskuse kodulehele www.112.ee. Kolmanda variandina katsetatakse lähenemist, kus inimene saab SMSi, milles tal palutakse valida, kas ta soovib tagasisidet anda Häirekeskuse veebilehel või telefonitsi. Vastavad juhised sisalduvad saadetud sõnumis, mille Häirekeskus saadab alati telefoninumbrilt +372 8272 2090.

Lisainfot 112 teenuse tagasisideküsitluse kohta saab riigiinfo telefonilt 1247. Hädaabinumbrile palub Häirekeskus tagasisideküsitlusega seoses mitte helistada – 112 number on mõeldud vaid olukordadeks, kui ohus on inimeste elu, tervis või vara ning vajatakse kiiresti kiirabi, politseid või päästet.