Häirekeskus kogub taas 112 teenusele tagasisidet

Häirekeskus saadab täna 500 inimesele, kes on viimase kuu jooksul hädaabinumbrile helistanud, sõnumi teel välja palve anda teenusele tagasisidet. Tagasiside andmiseks saab valimisse sattunud inimene valida, kas läheb 112.ee kodulehele ja vastab neljale lühikesele küsimusele veebis või valib tagasihelistamise, et vastata küsimustele telefoni teel.

Kui varasematel aastatel on Häirekeskus elanike rahulolu 112 helistamisel uurinud uuringufirma toel telefoni- ja veebiküsitluse kaudu, siis nüüd katsetatakse tagasiside kogumiseks uusi viise. Juba on piloteeritud kahte lähenemist: esimesena saadeti inimestele rahuloluankeedi link välja SMSiga, teisena saadeti inimestele SMS, milles paluti rahuoluküsitlusele vastama minna 112.ee kodulehe kaudu.

Kolmandana katsetatakse nüüd lähenemist, kus 112 numbrile helistanud inimesed saavad SMSi, kus neile pakutakse tagasiside andmiseks kaht varianti: vastata küsitlusele www.112.ee kodulehe ankeedi kaudu või valida tagasihelistamine. Sel juhul helistatakse inimesele Häirekeskuse numbrilt 1247 tagasi ja inimene saab vastata küsimustele telefoni teel. Täpsed juhised sisalduvad SMSis, mille Häirekeskus saadab alati telefoninumbrilt +372 8272 2090.

Tagasisideankeedis on neli lühikest küsimust, kus vastajad saavad hinnata, kas 112 kõne vastuvõtja küsimused olid selged ja arusaadavad, kas helistaja sai abi või edasisi suuniseid ning kuidas helistaja teenusega üldiselt rahule jäi.

Juhuvalimisse võetakse helistajad, kelle tehtud 112 kõnele järgnes abi (kiirabi, politsei, pääste) välja saatmine. Valimist on välistatud SIM-kaardita seadmelt tehtud kõned ning võimalike traagiliste tagajärgedega seotud kõned. Valimi koostamisel jälgitakse, et ühelt inimeselt ei küsitaks tagasisidet rohkem kui korra aasta jooksul ning inimesele jääb õigus tagasiside andmisest ka keelduda.

Pärast pilootprojekti lõppu võrreldakse erinevate tagasiside kogumise viiside tulemusi ning otsustatakse, milline neist oli efektiivseim – sellega jätkatakse rahulolu uurimist ka edaspidi.

Lisainfot 112 teenuse tagasisideküsitluse kohta saab riigiinfo telefonilt 1247. Hädaabinumbrile palub Häirekeskus tagasiside andmisega seoses mitte helistada – 112 number on mõeldud vaid olukordadeks, kui ohus on inimeste elu, tervis või vara ning vajatakse kiiresti kiirabi, politseid või päästet.

Lisainfo:
Maria Laanjärv
...
+372 588 17 655