Häirekeskus saatis täna välja SMSid, millega suunab 112 teenusele Häirekeskuse kodulehe kaudu tagasisidet andma

Häirekeskus saatis hiljuti hädaabinumbrile helistanud inimestele täna SMSi teel välja palve anda 112 teenusele tagasisidet. Tagasiside andmiseks tuleb minna Häirekeskuse kodulehele www.112.ee, mille pealehelt jõuab nelja küsimusega ankeedini.

Rahulolu uurimise eesmärk on saada elanikelt tagasisidet 112 teenuse arendamiseks, et see vastaks parimal moel abivajajate ootustele. Sügise jooksul katsetatakse tagasiside saamiseks kolme erinevat viisi. Esimesena saadeti oktoobrikuus 500 inimesele välja SMSid, kus oli veebilink küsitluse keskkonda. Nüüd piloteeritakse SMSe, mis suunavad inimesed 112 kodulehele ja sealt edasi tagasisideankeeti. Kolmanda variandina katsetatakse novembri lõpus lähenemist, kus inimene saab SMSi, milles tal palutakse valida, kas ta soovib tagasisidet anda Häirekeskuse veebilehel või telefonitsi.

Pettuste vältimiseks on oluline teada, et SMSid saadab Häirekeskus alati telefoninumbrilt +372 8272 2090.

Juhuvalimisse võetakse 500 helistajat, kelle tehtud 112 kõnele järgnes kiirabi, politsei või pääste välja saatmine.Valimist on välistatud SIM-kaardita seadmelt tehtud kõned ning kõned, mille sisuks on olnud tundlik või väga raskete tagajärgedega sündmus. Valimi koostamisel jälgitakse, et ühelt inimeselt ei küsitaks tagasisidet rohkem kui korra aasta jooksul ning inimesele jääb õigus tagasiside andmisest ka keelduda.

Lisainfot 112 teenuse tagasisideküsitluse kohta saab riigiinfo telefonilt 1247. Hädaabinumbrile palub Häirekeskus tagasisideküsitlusega seoses mitte helistada – 112 number on mõeldud vaid olukordadeks, kui ohus on inimeste elu, tervis või vara ning vajatakse kiiresti kiirabi, politseid või päästet.

Lisainfo:
Maria Laanjärv
...
+372 588 17 655