Uue põlvkonna 112: kaasaegne ligipääsetav hädaabiühendus kõigile

Arenev tehnoloogia ning uute põlvkondade muutunud harjumused tähendavad, et 112 peab olema ligipääsetav laiemalt kui pelgalt tänaste telefonikõne ja SMSi võimaluste teel. Ka Euroopa Liidu direktiivi nõuded näevad ette, et kõikidele inimestele tuleb tagada võrdsed võimalused hädaabiteenuse saamiseks, mistõttu on arendamisel täiendavate suhtluskanalite (nt videokõned koos tõlkevõimalustega ja reaalajas tekstivestlus) kasutuselevõtt.

Täna suhtleb Häirekeskus hädaabinumbri 112 valinud abivajajaga audiokõne või SMS-vahendusel. Uute võimalustena peab kaasaegne 112 täiendavate suhtluskanalite (nt videokõned koos tõlkevõimalustega, reaalajas tekstivestlus jmt) kasutuselevõtu kaudu tagama ligipääsu ka erivajadustega inimestele, võõrkeelsele sihtgrupile ning vägivalla ohvriks langenutele. Ka uue põlvkonna noortele võivad uued lahendused senistest enam sobida. Lisaks peab lahendus andma võimaluse täiendavaks infoallikaks kiirabile, politseile, päästjatele jt operatiivasutustele.

„Loome eeldused, et juba lähiaastatel on abivajajatel võimalik suhelda Häirekeskuse päästekorraldajaga lisaks audiokõnele ja SMS-le ka video ja reaalajas kirjutamise teel. On selleks siis näiteks Skype, Teams, Whatsapp või mõni muu platvorm,“ sõnas siseminister Lauri Läänemets.

Ligipääsetavuse projekti viib ellu Siseministeerium koos Riigikantseleiga, partneriteks on Häirekeskus ja Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT). Lahenduste pakkujad leitakse hangete teel. Projekti kestus on 14 kuud ning selle eelarveks 750 000 eurot. Ligipääsetavuse tervikliku lahendamisega tegelevad paljud Euroopa riigid, kuid teadaolevalt ei ole üheski riigis täielikult uue põlvkonna hädaabiühendust välja arendatud. Uute kanalite kasutuselevõtuks analüüsitakse, prototüübitakse ja katsetatakse projektis uuenduslikke lahendusi ning kontrollitakse nende rakendatavust (sh õiguslikku) ja turvalisust.

Ligipääsetavuse projekti oodatav tulemus on kõigile ligipääsetava hädaabiteenuse tehnilise lahenduse kirjeldus ja katsetuste tulemused koos rakendusettepanekutega hädaabiteadete menetlemise töövoogu integreerimise ja õigusraamistikuga.

Selleks, et uusi suhtluskanaleid saaks kasutusele võtta, on Häirekeskus alustanud üleminekut uuele hädaabiteadete menetlemise infosüsteemile. Projekti alguses tegeleti arendusvajaduste väljaselgitamise ja arendusplaani koostamisega. 2021. aastal kuulutas SMIT välja hanke, et taotleda Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastust viimaks läbi projekt „Häirekeskuse hädaabiteadete menetlemise rakenduse (HKSOS3) päästekorraldaja ja logistiku töövoo analüüs ja kasutajaliidese disain“. Projekti tulemina valmis koostöös välise partneri ja SMIT-iga teenusedisain, ärianalüüs ja klikitavad prototüübid,

„Paralleelselt tegeleb SMIT taustatöödega ja ka teatud moodulite väljaarendamisega, et jõuda uue infosüsteemi kasutuselevõtuni. Selle aasta sügisel on soov minna hankesse juba täpsustunud detailidega, et leida partner, kellega koos uus infosüsteem valmis arendada,“ sõnas Häirekeskuse IT valdkonna juht Liisa Soosuu.

Ligipääsetavuse projekti rahastatakse Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika 2021-2027 perioodi vahenditest.

Loe lähemalt Riigikantselei veebilehelt